Ανάγκη για ολοκλήρωση και αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε: κ. Γεώργιο Σουφλιά

Θέμα: Ανάγκη για ολοκλήρωση και αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο

Το οδικό δίκτυο της Κρήτης και ιδιαίτερα ο Βόρειος Οδικός Άξονας (ΒΟΑΚ) είναι
γνωστό ότι θυμίζει τριτοκοσμικές καταστάσεις. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του
αντιστοιχούν σε ανάγκες και προδιαγραφές που ίσχυαν σχεδόν σαράντα χρόνια πριν με
αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε καρμανιόλα αλλά και να εμποδίζει στην περαιτέρω
τουριστική και αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης.

Ωστόσο, παρά την ένταξη του έργου στο Γ’ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ το κόστος υπερβαίνει κατά
πολύ τις προγραμματισμένες δαπάνες ενώ δεν υπάρχει καν χρονοδιάγραμμα μετατροπής
του σε αυτοκινητόδρομο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Προτίθεται το Υπουργείο να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου
να ολοκληρωθεί και να αναβαθμιστεί ο ΒΟΑΚ τουλάχιστον μέχρι το 2015 σε σύγχρονο
και ασφαλή αυτοκινητόδρομο;
2.    Είναι διατεθειμένη η Κυβέρνηση να προβεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και
την απλοποίηση των διαδικασιών στο πνεύμα του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση της
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης των
δημοσίων έργων;

Απάντηση: boak

FacebookTwitterGoogle+Share