Η έλλειψη ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής έχει οδηγήσει στη γκετοποίηση των μεταναστών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Δικαιοσύνης: κ. Προκόπη Παυλόπουλο και κ. Νίκο Δενδιά

Θέμα: Η έλλειψη ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής έχει οδηγήσει στη
γκετοποίηση των μεταναστών

Η έλλειψη ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής για την κοινωνική και οικονομική
ένταξη των μεταναστών έχει οδηγήσει στο στοίβαγμα και τον αποκλεισμό χιλιάδων
μεταναστών, κατόχων άδειας παραμονής και μη, υπό άθλιες συνθήκες, στους δρόμους
γύρω από την Ομόνοια και αλλού. Η κατάσταση αυτή, όπως έχετε αφήσει να εξελιχθεί,
μοιραία οδηγεί στην ανάπτυξη αισθήματος ανασφάλειας και φόβου στους κατοίκους και
τους εργαζόμενους της περιοχής με αποτέλεσμα να καλλιεργούνται ρατσιστικές και
ξενόφοβες συμπεριφορές που απειλούν την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Η απάντηση, ωστόσο, της κυβέρνησης στο εκρηκτικό αυτό
πρόβλημα είναι η καταστολή, κάτι που προφανώς δε θα έπρεπε να αποτελεί επιλογή
μιας ανεπτυγμένης χώρας.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1)    Σκοπεύει η Κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα του νομοθετικού συστήματος
χορήγησης αδειών παραμονής προκειμένου να αντιμετωπιστεί μεταξύ άλλων και το θέμα
της πολιτογράφησης και της μεταχείρισης των μεταναστών δεύτερης γενιάς, αλλά και
να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξή των μεταναστών εν γένει, μέσω της ένταξής τους
στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα (π.χ. «Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ»);
2)    Έχει ενεργοποιηθεί το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την ομαλή
προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην
Ελληνική Επικράτεια» (Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ);
3)    Διατίθεται η Κυβέρνηση να ζητήσει ενίσχυση από την ΕΕ προκειμένου να
αντιμετωπίσει τις πιεστικές ανάγκες που προκύπτουν από τη γεωγραφική της θέση;

Απάντηση: metanasteutikh-politikh

FacebookTwitterGoogle+Share