Απαξίωση και υποχρηματοδότηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης: κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Θέμα: Απαξίωση και υποχρηματοδότηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

H πρόθεση της Κυβέρνησης να περικόψει κατά 10% τον προϋπολογισμό των ερευνητικών
κέντρων της χώρας είναι ενδεικτική των προτεραιοτήτων της αναφορικά με την έρευνα.
Επιστέγασμα, όμως, μιας τέτοιας αντιμετώπισης θα αποτελούσε η φημολογούμενη
κατάργηση του ΕΚΚΕ, ιδρύματος με 50ετή παραγωγική ιστορία και του μοναδικού
ερευνητικού κέντρου στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Το ΕΚΚΕ, όπως και τα άλλα ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
κλπ), υποχρηματοδοτείται σε βαθμό οι προϋπολογισμοί του να εξαντλούνται στη
μισθοδοσία, πολύ σπάνια ανανεώνεται το ερευνητικό προσωπικό του (μέσος όρος
ηλικίας ερευνητών τα 50) ενώ ο Νόμος 3653/08 που ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας
των ερευνητικών κέντρων αύξησε τη γραφειοκρατία και την ασάφεια των αρμοδιοτήτων
κάθε εμπλεκόμενου φορέα πνίγοντας επί της ουσίας τη δυνατότητα εκπόνησης ενός
εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την έρευνα. Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει
περιέλθει το ΕΚΚΕ αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εκπροσωπήθηκε στη
μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κοινωνικοπολιτική έρευνα στην Ευρώπη, την «Ευρωπαϊκή
Κοινωνική Έρευνα», για το 2006 και θεωρείται πολύ πιθανό ότι δε θα συμμετέχει και
φέτος.

Η δομή της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που καθίσταται ασύμφορο για τις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να χρηματοδοτήσουν βασική έρευνα, πόσο μάλλον
όταν πρόκειται για την όχι και τόσο δημοφιλή για τα δεδομένα της αγοράς κοινωνική
έρευνα. Ως εκ τούτου, η εθνική χρηματοδότηση αποτελεί την αυτονόητη απάντηση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Προτίθεται το Υπουργείο να υλοποιήσει τα σχέδια του για περικοπή του
προϋπολογισμού του ΕΚΚΕ και των άλλων ερευνητικών κέντρων κατά 10%;
2.    Σκοπεύει το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει τις διαθέσεις του όσον αφορά στη
φημολογία περί κατάργησης του ΕΚΚΕ;

FacebookTwitterGoogle+Share