Σοβαρά προβλήματα στον ΟΠΑΔ και τους ασφαλισμένους από εγκύκλιο του ΓΛΚ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: κ. Γιάννη Παπαθανασίου και κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά

Θέμα:  Σοβαρά προβλήματα στον ΟΠΑΔ και τους ασφαλισμένους από εγκύκλιο του ΓΛΚ

Ιατρικές πράξεις τις οποίες μέχρι πρότινος πλήρωνε ο Οργανισμός Περίθαλψης
Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, καταβάλλοντας μέρος
ή όλο το ποσό, δε θα καλύπτονται πλέον από αυτόν μετακυλιώντας το κόστος στους
ίδιους τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Ο λόγος είναι η πρόσφατη εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ορίζει
ότι δεν αναγνωρίζονται πλέον οι γνωμοδοτήσεις ιατρικών πράξεων (όπως
μικροεπεμβάσεις, ορθοπεδικές επεμβάσεις, σπινθηρογραφήματα, μικροβιολογικές
εξετάσεις, ενδοσκοπήσεις, καρδιολογικές εξετάσεις, ανοσοθεραπείες κ.α.) του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στα Προεδρικά Διατάγματα
βάσει των οποίων κοστολογούνταν, έστω κι αν έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υπουργό
Υγείας.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί και πότε σε άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να
τακτοποιηθεί το πρόβλημα;

Απαντήσεις: opad,

FacebookTwitterGoogle+Share