Συναγερμός των κοινωνικών δυνάμεων με εθνικό ομόλογο σωτηρίας

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Θέμα: Συναγερμός των κοινωνικών δυνάμεων με εθνικό ομόλογο σωτηρίας με απαλλαγή από το “πόθεν έσχες” του ατομικού αγοραστή μέχρι την ονομαστική του αξία (10 ή 15 χιλιάδες ευρώ)

Η έκδοση εθνικού ομολόγου μπορεί ανάλογα με τη συγκυρία να προσελκύσει το ευρύ εγχώριο αποταμιευτικό κοινό και να ανακουφίσει σ’ ένα βαθμό το δανεισμό της χώρας από τις πιέσεις των διεθνών αγορών υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, όπως:

• να αποτελεί πράγματι φθηνότερη μορφή δανεισμού με επιτόκιο κατώτερο των αγορών • να προβλέπεται μείωση των αντιπαραγωγικών δημοσίων δαπανών ή αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού ίση με το ετήσιο κόστος αποπληρωμής αυτού του δανείου, ώστε να μην οδηγεί σε νέα κλιμάκωση του δημόσιου χρέους το οποίο, έτσι κι αλλιώς, είναι σε ευρώ • να απαλλάσσεται ο ατομικός αγοραστής του ομολόγου από την υποχρέωση του “πόθεν έσχες” μέχρι την ονομαστική αξία του ομολόγου (10 ή 15 χιλιάδες ευρώ), ώστε να αποκλειστούν “ηθικοί κίνδυνοι” • να φορολογούνται οι τόκοι με το 10% των τραπεζικών καταθέσεων • να τοποθετούνται τα δανειακά κεφάλαια σε δυναμικούς ανερχόμενους τομείς που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ενισχύουν την παραγωγική βάση και μειώνουν το δραματικό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα εξετάσετε τις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν πρακτικά ωφέλιμη την έκδοση εθνικού ομολόγου στα πλαίσια πατριωτικού συναγερμού όλων των κοινωνικών, δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων της Ελλάδας για τη σωτηρία της χώρας με ριζικές αλλαγές και τη σταδιακή κάλυψη του απειλητικού δημοσιονομικού και παραγωγικού κενού της;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share