Χαρτοφυλάκιο Ζωής της ΑΣΠΙΣ και επείγοντα προβλήματα του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Θέμα: Χαρτοφυλάκιο Ζωής της ΑΣΠΙΣ και επείγοντα προβλήματα του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης.

Η προσοχή των Ρυθμιστικών Αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετατοπίζεται στον κλάδο ασφάλισης σαν ενδεχόμενη πηγή συστημικού ρίσκου και επανεξετάζονται οι προβλέψεις διαχείρισης κινδύνων και επάρκειας κεφαλαίων ενόψει και της εφαρμογής των κανόνων της Solvency 2 από το 2012.

Στη χώρα μας η χρεοκοπία της ΑΣΠΙΣ προαναγγέλλει μια σειρά προβλημάτων του κλάδου, στα οποία πρέπει να στρέψει άμεσα το ενδιαφέρον της η κυβέρνηση. Επείγοντα χαρακτήρα έχει το Χαρτοφυλάκιο Ζωής της ΑΣΠΙΣ και η σχετική καταβολή αποζημιώσεων στα προγράμματα νοσηλείας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Θα εκδόσει Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει τις αρμοδιότητες του εκκαθαριστή Ζωής της ΑΣΠΙΣ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, και την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων στα προγράμματα νοσηλείας;

– Θα διατυπώσει τη συγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη κατάσταση του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, πριν τα προβλήματά του, που υποβόσκουν, έρθουν στην επιφάνεια με μορφή χιονοστιβάδας; Στα πλαίσια αυτά θα αναζητηθεί η κατάλληλη μορφή διαλόγου ώστε να αντιμετωπιστούν τα δεδομένα, οι εγγυήσεις και οι προοπτικές των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων της ιδιωτικής ασφάλισης ενταγμένη στη συζήτηση του γενικότερου ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας ενόψει και της δημογραφικής ανατροπής τα επόμενα χρόνια;

Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share