Αλλαγή καθεστώτος στις παραλίες – μείωση τιμών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: κα Λούκα Κατσέλη και τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο.

Θέμα: Αλλαγή καθεστώτος στις παραλίες – μείωση τιμών

Το δικαίωμα στις παραλίες και στη χρήση των αιγιαλών από τους πολίτες είναι καθολικό και επομένως επιβάλλεται η διασφάλισή του από μέρους του κράτους. Παρόλα αυτά το ισχύον καθεστώς που διέπει τη χρήση των παραλιών και των θαλασσών, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, είναι ανελαστικό αποκλείοντας έτσι μεγάλες μερίδες πληθυσμού. Μια μέση ελληνική οικογένεια υπόκειται σε μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για μια ημέρα στη θάλασσα, χωρίς παράλληλα να λαμβάνει αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσιών.

Αυθαίρετα κτίσματα, ληγμένες συμβάσεις παραχώρησης, μπάζα και αναξιοποίητες εκτάσεις συνθέτουν ένα σκηνικό διόλου τιμητικό για τη χώρα, επιτρέποντας ουσιαστικά τη χρήση των αιγιαλών μόνο από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Το υπουργείο οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων, την προσπάθεια επιβολής μέτρων για εκλογίκευση των τιμών στις οργανωμένες παραλίες αλλά και τον αυστηρό έλεγχο των ιδιοκτητών για να διαπιστωθούν πιθανές περιπτώσεις παρανομίας. Αναμφισβήτητα, η νέα διοικητική μεταρρύθμιση και η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση στην κατεύθυνση της ορθολογικότερης αξιοποίησης των παραλιών.

Ερωτούνται οι Υπουργοί

· Προτίθεται να προβεί στην επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με παράλληλη μείωση των τιμών εισόδου και στην εφαρμογή διατίμησης σε παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα;

· Προτίθεται να εντατικοποιήσει τους ελέγχους και να θεσπίσει ένα πιο αυστηρό πλέγμα κανόνων και επιπτώσεων για τους παρανομούντες;

· Στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης, προτίθεται να δώσει μεγαλύτερες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα να βελτιώσει την ενιαία διαχείριση αιγιαλών;

Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου (pdf)

FacebookTwitterGoogle+Share