Επιτάχυνση κατάρτισης Δασικών Χαρτών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: κα Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

Θέμα: Επιτάχυνση κατάρτισης Δασικών Χαρτών

Οι Δασικοι Χάρτες αποτελούν το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την ανάδειξη, την προστασία, και τη μελλοντική διαχείριση των δασικών εκτάσεων στη χώρα μας καθώς και για το χωροταξικό σχεδιασμό χρήσεων γης. Αποτελούν τη στέρεη βάση για την πρόασπιση της δημόσιας περιουσίας αφού το Δημόσιο τους χρησιμοποιεί για να “δηλώσει” την περιουσία του κι αποκλείονται εκδόσεις πράξεων αποχαρακτηρισμού, που δημιουργούν κίνητρα για εμπρησμούς.
Ωστόσο έχει χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος στην προσπάθεια αυτή. Με το Νομοσχέδιο «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής και λοιπές διατάξεις» θεσπίζονται μεν διαδικασίες επιτάχυνσης της κύρωσης των χαρτών αλλά απαιτούνται ακόμα πιο γοργά βήματα για την πλήρη υλοποίηση τους. Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας αυτού του εργαλείου πρέπει εν συνεχεία να υπάρχει συστηματική απογραφή δασών μέσω νέων τεχνολογιών, δημιουργία σύγχρονου χωρικού συστήματος πληροφοριών για τις δασικές εκτάσεις κι εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσεων που αναμένεται να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή, τα οποία θα πλαισιώνουν την κατάρτιση του Δασολογίου.

Ερωτάται η κα Υπουργός

· Προτίθεται να επισπεύσει τη διαδικασία σύνταξης Δασικών Χαρτών πρώτα στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά και εν συνεχεία για το σύνολο της επικράτειας, αξιοποιώντας πόρους κι από το ΕΣΠΑ;
· Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την κατάρτιση του Δασολογίου;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share