Τα «πεταμένα λεφτά» και η αξιολόγηση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων στα πλαίσια προετοιμασίας του νέου

Ερώτηση

Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: κα Λούκα Κατσέλη

Θέμα: Τα «πεταμένα λεφτά» και η αξιολόγηση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων στα πλαίσια προετοιμασίας του νέου

Κεντρικό ζήτημα εν μέσω δραματικής κρίσης είναι η σταδιακή επανατοποθέτηση των πόρων – κεφαλαίων, ταλέντων και τεχνολογίας – από τομείς που δύουν και φθίνουν σε ανατέλλοντες, καθιερωμένους και νέους, που συμβάλλουν στην παραγωγική αναδιάρθρωση, στη βιώσιμη απασχόληση, στην ενίσχυση της καινοτομίας και τη μετάβαση σε ένα εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, λιγότερο κρατικοδίαιτο μοντέλο ανάπτυξης. Ωστόσο, με διαδοχικές κυβερνήσεις, η εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων και των κοινοτικών πλαισίων στήριξης απέκλινε σημαντικά απ’ αυτόν τον στόχο, υπέθαλψε την κακοδιαχείριση, οδήγησε σε πελατειακού τύπου σκόρπισμα του δημοσίου χρήματος δίχως ιδιαίτερα αποτελέσματα στην παραγωγικότητα της εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τέλος συμπαρέσυρε την τραπεζική χρηματοδότηση σε σχετική χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχορηγήσεις δίνονταν σε φίλα προσκείμενους «επιχειρηματίες», αμφίβολης προοπτικής και αξιοπιστίας οι οποίοι στη συνέχεια τις διοχέτευαν μέσω off – shore εταιριών ή άλλων τριγωνικών σχημάτων σε φορολογικούς παραδείσους και δραστηριότητες ξένες με το πνεύμα των αναπτυξιακών νόμων, αποκομίζοντας όμως τεράστια παρασιτικά κέρδη σε βάρος της εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης.
Ερωτάται η κα Υπουργός

· Προτίθεται να προβεί σε αναλυτικό έλεγχο και να παρουσιάσει στη Βουλή με σχετική κατάθεση εγγράφων τα μετρήσιμα αποτελέσματα των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων σ’ ένα εύλογο βάθος χρόνου;

· Προτίθεται να προβεί στη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων, στην καθιέρωση θεσμικού ελέγχου αλλά και να υπάρξει ρητή διαβεβαίωση του υπουργείου πως δε θα ισχύσουν εκ νέου πελατειακά σχήματα αλλά τα κονδύλια θα εκταμιευθούν με αποκλειστικό στόχο την ανάταξη και αναδιάρθρωση της οικονομίας;

Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share