Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες

ΕΡΩΤΗΣΗ

31/01/2011

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: κα Άννα Διαμαντοπούλου
Προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Θέμα: Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της τόνωσης των εξαγωγών, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και της ενίσχυσης της καινοτομίας οφείλουν και πρέπει να είναι βασικοί άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για την αναστροφή του κλίματος ύφεσης που υπάρχει. Παρόλα αυτά, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν αποκαρδιωτικά: οι δαπάνες του ΑΕΠ για καινοτομία είναι περίπου τέσσερις φορές χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι δαπάνες για νέες τεχνολογίες είναι περίπου δυόμισι φορές χαμηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σημαντικά κονδύλια του ΕΣΠΑ μένουν αναξιοποίητα και δεν εκταμιεύονται ενώ φαίνεται να υπάρχει ασάφεια όσο αφορά στις προτεραιότητες και στη στρατηγική.
Η δημιουργία Ζωνών Καινοτομίας (εναλλακτική λύση πολλών ευρωπαϊκών κρατών, όπου δίνουν φορολογικά, τεχνολογικά και άλλα κίνητρα σε εταιρίες για εγκατάσταση σε συγκεκριμένο τόπο) στην Ελλάδα σχεδιάστηκε να εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη. Ενώ λοιπόν το συγκεκριμένο project ξεκίνησε με πολλά όνειρα και σχέδια, εν τέλει η ορθή λειτουργία τους δεν προχώρησε ποτέ, γεγονός που αποθαρρύνει νέους επιχειρηματίες αλλά και τεχνοκράτες που θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν και να επενδύσουν στη χώρα μας.

Ερωτoύνται οι κκ. Υπουργοί

· Με τι άμεσα κι αποτελεσματικά μέτρα προτίθεται να ενισχύσει την έρευνα για καινοτομία και πώς σκοπεύει να διευκολύνει τις διαδικασίες απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ για τις εταιρίες εκείνες που όντως μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία;
· Τι προτίθεται να κάνει στο θέμα των ζωνών καινοτομίας και πώς προτίθεται να τονώσει το θεσμό και να επιτύχει την αποτελεσματική λειτουργία του;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας

FacebookTwitterGoogle+Share