Σημαντικές καθυστερήσεις στην εκταμίευση επιχορηγήσεων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Θέμα: Σημαντικές καθυστερήσεις στην εκταμίευση επιχορηγήσεων

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην εκταμίευση των ήδη εγκεκριμένων επιχορηγήσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία πλήρους ανάπτυξής τους και τη δημιουργία ανυπέρβλητων δυσκολιών στη λειτουργία τους. Διαδικασίες λίγων ημερών πολλές φορές χρονίζουν ενώ εγκρίσεις που μπορούν να δίνονται αυτόματα καθυστερούν. Ως αποτέλεσμα αυτών το τελικό ποσό που φτάνει στην επιχείρηση είναι «αποψιλωμένο» καθώς οι τόκοι από τα δάνεια των τραπεζών ήδη τρέχουν, οι αμοιβές συμβούλων και νομικών είναι υψηλές ενώ και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων παραμένει χωρίς η επένδυση να μπορεί να αποδίδει άμεσα λόγω της έλλειψης πόρων.
Το πνεύμα του νόμου ορίζει πως οι επιδοτήσεις ενισχύουν και υποστηρίζουν τις παραγωγικές μονάδες της οικονομίας, εκείνες που παράγουν πλούτο και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αν σε αυτό το πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το κράτος δεν παρέμβει και δεν στηρίξει έμπρακτα τις εν λόγω μονάδες με την ενίσχυσή τους με αυτά που ήδη δικαιούνται, το πλήγμα στις ελληνικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στην ελληνική οικονομία θα αποβεί καίριο και θα υποσκάψει κάθε προσπάθεια ανάκαμψης.

Ερωτούνται οι κκ. Υπουργοί

· Με ποιο τρόπο προτίθενται να απλοποιήσουν τις διαδικασίες εκταμίευσης των εγκεκριμένων επιδοτήσεων, με σκοπό οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άμεσα τα κεφάλαια και τις εγγυήσεις που χρειάζονται και να προχωρούν απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδύσεών τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

FacebookTwitterGoogle+Share