Προληπτικά μέτρα στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: κα Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη
Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: κ. Δημήτρη Ρέππα

Θέμα: Προληπτικά μέτρα στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου

Η χρήση φυσικού αερίου κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών αφού είναι φθηνότερο και πιο οικολογικό σε σχέση με το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει όμως να ακολουθούνται αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, ειδικά σε μια έντονα σεισμογενής χώρα όπως η Ελλάδα.
Είναι γνωστό ότι το ελληνικό δίκτυο παροχής αερίου είναι τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής αντοχής σε δυναμικές καταπονήσεις. Ωστόσο για να να εξαλειφθεί κι ο παραμικρός κίνδυνος πυρκαγιάς, ειδικά από το μετρητή του κτιρίου μέχρι το διαμέρισμα, είναι απαραίτητο τα προληπτικά μέτρα να επικαιροποιούνται συνεχώς. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να εξεταστεί η τοποθέτηση μιας ηλεκτρονικής αντισεισμικής βαλβίδας κεντρικά στο κτίριο που περιλαμβάνει σεισμικό αισθητήρα, η οποία σε περίπτωση σεισμού διακόπτει αυτόματα την παροχή αερίου σε συγκεκριμένα ρίχτερ. Επίσης μια καλή τμηματοποίηση του δικτύου με αυτόματα συστήματα διακοπής σε περίπτωση βλάβης θα περιόριζε τις διαρροές. Τέλος, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται ειδικά τεχνικά μέτρα σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων ή επιφανειακών ρηγμάτων.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

· Τι πρόσθετα προληπτικά μέτρα θα εφαρμόσουν για να καταστήσουν ακόμα ασφαλέστερο το δίκτυο παροχής αερίου και να αποκλειστούν επιπτώσεις από μελλοντικές σεισμικές δονήσεις;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

FacebookTwitterGoogle+Share