Παραχώρηση Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στην τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: κα Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: κ. Γιάννη Ραγκούση

Θέμα: Παραχώρηση Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στην τοπική αυτοδιοίκηση
Ο μοναδικός και πολύ σπάνιος υγρότοπος της Αττικής, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, ουσιαστικά υπολειτουργεί λόγω έλλειψης κονδυλίων και της κατάλληλης τεχνογνωσίας για τη συντήρηση και λειτουργία του. Παλαιότερα και παρά την έγκριση των σχετικών κονδυλίων από την ΕΕ, κανένα από τα προγραμματισμένα έργα όπως ο βιολογικός καθαρισμός ανακύκλωσης υδάτων ή ο σιδηρόδρομος για την περιήγηση των επισκεπτών δεν έγιναν.
Στα πλαίσια λοιπόν της επιτακτικής ανάγκης του κράτους να εξοικονομήσει πόρους και να περικόψει «αχρείαστους» κεντρικούς φορείς, απομακρυσμένων από τον άμεσο έλεγχο των χρηστών – πολιτών, καθώς και σε συνάρτηση με τη δεδηλωμένη πρόθεση του Δήμου Ιλίου να αναλάβει τις ευθύνες πλήρους λειτουργίας του Πάρκου, θεωρούμε πως η παραχώρηση του στο Δήμο θα είχε πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για το κράτος, το δήμο αλλά και τους δημότες των άλλων όμορων δήμων. Ο δήμος Ιλίου που βρίσκεται σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση, διαθέτει ήδη πιστοποιημένες υπηρεσίες περιβάλλοντος, γεωτεχνικών υποδομών και καθαριότητας , με αποτέλεσμα να κατέχει ήδη τα μέσα και την εμπειρία για να αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου. Αυτή η επιλογή θα διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα του Πάρκου Τρίτση υπό τον άμεσο έλεγχο των δημοτών, θα βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση του και θα επιτρέψει τη διεξαγωγή έργων για την περαιτέρω αναβάθμιση του, σε συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους ιδιωτικούς φορείς που θα επιθυμούσαν να συνδράμουν μέσω χορηγιών ή άλλων μορφών στήριξης.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

· Προτίθενται να παραχωρήσουν την έκταση και την ευθύνη λειτουργίας του Πάρκου Τρίτση εξολοκλήρου στο Δήμο Ιλίου, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σε άμεση συνεργασία και με τους άλλους όμορους δήμους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση ΥΠΕΚΑ

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

FacebookTwitterGoogle+Share