Το υψηλό κόστος εισαγόμενων πρώτων υλών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: κα Άννα Διαμαντοπούλου

Θέμα: Το υψηλό κόστος εισαγόμενων πρώτων υλών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat ο Δείκτης Τιμών εισαγόμενων πρώτων υλών και προϊόντων για τη Βιομηχανία παρουσιάζει αυξητική τάση καθ’όλη τη διετία 2009-2011 και ο Δείκτης Τιμών για μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό μας κατατάσσει στη δεύτερη υψηλότερη θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ.
Οι διαρθρωτικές πολιτικές που αποσκοπούν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας θα αποδειχτούν αναποτελεσματικές αν στοχεύουν μονομερώς στο μισθολογικό κόστος και δεν συνδυασθούν ταυτόχρονα με χαμηλότερες τιμές και για τις κεφαλαιουχικές εισροές στην παραγωγική διαδικασία. Η σημερινή κατάσταση είναι αποτρεπτική όχι μόνο για την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών αλλά και για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων, με αποτέλεσμα την απότομη μείωση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 38% και τη συνακόλουθη μείωση του κεφαλαιακού αποθέματος κατά 3,2% (στοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).
Ενδεικτικά, προτείνεται ως λύση η διεύρυνση της βάσης δεδομένων του υπάρχοντος Παρατηρητήριου Τιμών ώστε να περιλαμβάνει και τις τιμές εισαγόμενων πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατό να συγκρίνονται οι τιμές των εισαγόμενων εισροών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές καθώς και να ανιχνεύονται τα αίτια των πιθανών αποκλίσεων.

Ερωτάται η κα Υπουργός
• Προτίθεται να προβεί στην προτεινόμενη αναβάθμιση του Παρατηρητηρίου Τιμών;
• Με ποιες άλλες ενέργειες μπορούν να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις τιμές εισαγόμενων πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού ανάμεσα στη χώρα μας και τις αντίστοιχες τιμές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγική δυναμικότητα της ελληνικής οικονομίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share