Την Κυριακή…

Εγώ ‘μαι κείνο το πουλί

που στη φωτιά σιμώνει
καίγεται, στάχτη γίνεται

μα πάλι ξανανιώνει

Ερωτόκριτος

Η προοδευτική παράταξη θα αναγεννηθεί.

Η Ελλάδα θα ανασυγκροτηθεί!

Την Κυριακή συμμετέχουμε ολόψυχα στην επικύρωση της εκλογής του νέου προέδρου.

FacebookTwitterGoogle+Share