Σχετικά με τα νέα στοιχεία περί ακαμψίας των τιμών και τις στρεβλώσεις στις αγορές προϊόντων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: Σχετικά με τα νέα στοιχεία περί ακαμψίας των τιμών και τις στρεβλώσεις στις αγορές προϊόντων

Η προσπάθεια εσωτερικής υποτίμησης προς ένα χαμηλότερο σημείο ισορροπίας μισθών – τιμών είναι ασύμμετρη και ετεροβαρής με την πίεση ν’ ασκείται δυσανάλογα στην πλευρά των μισθών. Αυτό συνεπάγεται μείωση της αγοραστικής δύναμης του πραγματικού εισοδήματος και κατ’ επέκταση της κατανάλωσης με αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το διάστημα 2009-2012, ο ΔΤΚ (καλάθι της νοικοκυράς) στη χώρα μας παρουσίασε αύξηση 8,2% η οποία είναι μεγαλύτερη όχι μόνο συγκριτικά με χώρες που εμφανίζουν παρόμοιες δυσκολίες με τη δική μας αλλά και με το μ.ο. της Ευρωζώνης και της Ε.Ε των 27 (7,6% και 6,5% αντίστοιχα).
Η ακαμψία των τιμών οφείλεται μεταξύ άλλων στους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ, στη διεθνή αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών (σιτάρι, σόγια, καλαμπόκι), στις ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ των πολυεθνικών (tranfer pricing), στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου, το υψηλό κόστος δανεισμού λόγω της πιστωτικής συρρίκνωσης κ.α. αλλά κυρίως οφείλεται στην ολιγοπωλιακή διάρθρωση κάποιων αγορών και τις εναρμονισμένες πολιτικές τιμολόγησης ορισμένων επιχειρήσεων όπως φάνηκε χαρακτηριστικά στα καρτέλ που εντόπισε πρόσφατα η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις αγορές πουλερικών και νωπών οπωροκηπευτικών.
Ο επιζητούμενος αποπληθωρισμός δεν συμβαίνει και οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν έστω και με χαμηλότερο ρυθμό (ΔΤΚ 1,7% τον Αύγουστο) καθώς οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν το περιθώριο κέρδους τους εκμεταλλεύονται το μειωμένο μισθολογικό κόστος για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη ζήτηση. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με περαιτέρω ελαστικοποίηση των αγορών εργασίας αλλά χρειάζεται εντατικοποίηση των ελέγχων και ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα ενισχύουν το δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και θα προστατεύουν τον καταναλωτή από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

• Με ποιες ενέργειες προτίθεται ν’ αντιμετωπίσει τις παραπάνω στρεβλώσεις στις αγορές προϊόντων και να συγκρατήσει τις τιμές των αναγκαίων για τον καταναλωτή προϊόντων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

FacebookTwitterGoogle+Share