Μετατροπή μέρους των απωλειών εισοδήματος σε αναγκαστική «αποταμίευση» για τη στήριξη των ανέργων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γιάννη Στουρνάρα

Θέμα: Μετατροπή μέρους των απωλειών εισοδήματος σε αναγκαστική «αποταμίευση» για τη στήριξη των ανέργων

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ προσιδιάζει σε συνθήκες πολέμου. Το «έχουμε πόλεμο» από πολιτική μεταφορά αποκτά υλική οικονομική υπόσταση. Σ’ αυτό τον ιδιόρρυθμο πόλεμο πρέπει να θεωρηθεί απόλυτη εθνική προτεραιότητα το ζήτημα της ανεργίας των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Σ’ αυτές τις συνθήκες χρειάζονται «πολεμικές» μορφές εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης όπως είναι το αναγκαστικό «δάνειο» και η αναγκαστική «αποταμίευση» οι οποίες θα στηρίξουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των ανέργων και μία δέσμη ενεργητικών και αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης. Θεωρούμε συνεπώς αναγκαίο μέρος των απωλειών εισοδήματος των πολιτών στη φάση της σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής της οικονομίας, το οποίο θα καθοριστεί με αναλογικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, να θεωρηθεί αναγκαστικό «δάνειο» με υποχρέωση από την πλευρά του κράτους να το «αποπληρώσει» κλιμακωτά με συμψηφισμό των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων των πολιτών προς αυτό όταν η οικονομία σταθεροποιηθεί και μπει σε βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδική Εθνική Επιτροπή με ανάλογο επιστημονικό και κοινωνικό κύρος πρέπει να επιλύσει τα σύνθετα προβλήματα υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου «αναγκαστικής αποταμίευσης για τη στήριξη των ανέργων».
Η πρόταση αυτή με ανάλογη προσαρμογή θα αποκτήσει ισχυρότερη εμβέλεια αν εφαρμοστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρηματοδοτηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλισης της Απασχόλησης. Η κατάθεση στο Ταμείο και η εκταμίευση κεφαλαίων από αυτό θα σχετίζεται με τις διακυμάνσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης και τα επίπεδα ανεργίας των χωρών της Ε.Ε.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
– Προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την μελέτη και το σχεδιασμό της μετατροπής μέρους των απωλειών του εισοδήματος σε μορφή αναγκαστικής «αποταμίευσης»;
– Προτίθεται να συμβάλλει στην προώθηση της ιδέας για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Απασχόλησης που θα χρηματοδοτηθεί ενδεχόμενα από κατάλληλες μορφές αναγκαστικής εθνικής αποταμίευσης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου

FacebookTwitterGoogle+Share