Περί κατάργησης του νομικού πλαισίου που απαγορεύει την ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή των αποδείξεων λιανικής

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γιάννη Στουρνάρα

Θέμα: Περί κατάργησης του νομικού πλαισίου που απαγορεύει την ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή των αποδείξεων λιανικής

Η δυναμική των σύγχρονων μορφών επιχειρηματικότητας, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανακόπτεται από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες λόγω της παρωχημένης φορολογικής νομοθεσίας ως προς την ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή των αποδείξεων λιανικής. Το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της διεθνούς καθιερωμένης πρακτικής της ψηφιακής πιστοποίησης των άυλων παραστατικών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέσα από την ψηφιακή υπογραφή. Ειδικότερα, οι Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές ∆ιατάξεις Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ) θα πρέπει να αντικατασταθούν από την ηλεκτρονική υπογραφή που θα παρέχεται από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΠΥΠΗΥ), καταργώντας τις αναχρονιστικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις περιπτώσεις επιτηδευματιών που εκδίδουν άυλα φορολογικά στοιχεία.
Οι συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα από κάρτες και εμβάσματα πραγματοποιούνται μέσω ιδρυμάτων πληρωμών και τραπεζών που ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και πλέον είναι συνδεδεμένα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Επομένως, το σύνολο των σχετικών πληροφοριών καταγράφεται, ελέγχεται και είναι ιχνηλάσιμο ηλεκτρονικά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

– Προτίθεται να προβεί στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και στον εκσυγχρονισμό του ΚΒΣ όσον αφορά στην ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή αποδείξεων λιανικών πωλήσεων μέσω διαδικτύου;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

FacebookTwitterGoogle+Share