Σχετικά με τη συμμετοχή γνωστής διεθνούς επενδυτικής τράπεζας στο πρόγραμμα επαναγοράς ελληνικών ομολόγων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γιάννη Στουρνάρα

Θέμα: Σχετικά με τη συμμετοχή γνωστής διεθνούς επενδυτικής τράπεζας στο πρόγραμμα επαναγοράς ελληνικών ομολόγων

Η ανάθεση της διαχείρισης του προγράμματος επαναγοράς των ελληνικών ομολόγων στη μία εκ των δύο γνωστών επενδυτικών τραπεζών εγείρει ενδεχομένως ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων και πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά. Όπως είναι γνωστό, η επενδυτική τράπεζα όντας σύμβουλος της Εθνικής τράπεζας κατά τη σχεδιαζόμενη συγχώνευσή της με την Alpha Bank φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την προνομιακή της θέση με τη διάδοση εσωτερικής πληροφόρησης προς όφελος των πελατών της και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς κατ’ εξακολούθηση.
Ακόμη είναι εύλογο να διερευνηθεί πως πρόωρες διαρροές, από υπεύθυνες ελληνικές και ευρωπαϊκές πηγές προ δύο μηνών, για επικείμενη επαναγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά συντέλεσαν στην κερδοσκοπική άνοδο των τιμών των ελληνικών ομολόγων και περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του έτσι κι αλλιώς προβληματικού εργαλείου της επαναγοράς ως μέσο απομείωσης του ελληνικού χρέους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

-Με ποια κριτήρια επιλέχτηκε και ορίστηκε ως ανάδοχος της διαχείρισης του προγράμματος επαναγοράς ελληνικών ομολόγων η συγκεκριμένη τράπεζα;
-Πώς γενικότερα αντιμετωπίζονται τυχόν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν από την ανάληψη τόσο σημαντικών έργων από ξένες μεγάλες επενδυτικές τράπεζες;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτριoς Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

FacebookTwitterGoogle+Share