Πρόταση για σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης – Ίδρυση επενδυτικής “τράπεζας” (fund)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γιάννη Στουρνάρα
Θέμα: Πρόταση για σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης – Ίδρυση επενδυτικής “τράπεζας” (fund)

Το 2013, με την ελληνική οικονομία στο ναδίρ, είναι επείγουσα εθνική ανάγκη να τεθεί στην ημερήσια διάταξη ένα διπλό καθήκον που μπορεί να μεταβάλει το πλαίσιο διαχείρισης του ελληνικού ζητήματος: Η άμεση κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης σε συνδυασμό με τη σημαντική διαγραφή του “επίσημου” χρέους της χώρας. Σ’ αυτόν το στόχο σήμερα συγκλίνουν ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις ανεξάρτητα από τη στάση τους προς την κυβέρνηση συνεργασίας. Απαιτείται συνεπώς η συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής με ικανά πρόσωπα, αναγνωρισμένου κύρους και αποτελεσματικότητας η οποία θα καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο που θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα συμβάλλει στην κινητοποίηση των δημιουργικών παραγωγικών, επιστημονικών, πνευματικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την ανάκαμψη, τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού μοντέλου προς εξωστρεφείς καινοτομικούς τομείς, τη μείωση της ανεργίας με βιώσιμη αύξηση της απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικές σ’ αυτή την κατεύθυνση οι εμπειρίες παλαιότερα της γερμανικής agenda 2010 και πρόσφατα της γαλλικής έκθεσης Gallois. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια επιβάλλεται η ίδρυση επενδυτικής “τράπεζας”(fund) δημόσιου συμφέροντος και μικτού χαρακτήρα στα πρότυπα της ΕΤΕπ, KfW(Γερμανία), FOM(Ολλανδία) και AFD(Γαλλία).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
-Προτίθεται η Κυβέρνηση τρικομματικής συνεργασίας να προβεί στη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής;

-Προτίθεται να συμβάλλει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας ως χρηματοδοτικό εργαλείο στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share