Ο κίνδυνος “αιφνίδιου θανάτου” μέσω ELA χωρών του ευρώ και η κατάχρηση εξουσίας από μη εκλεγμένους τεχνοκράτες

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γιάννη Στουρνάρα

Θέμα: Ο κίνδυνος “αιφνίδιου θανάτου” μέσω ELA χωρών του ευρώ και η κατάχρηση εξουσίας από μη εκλεγμένους τεχνοκράτες
Η όξυνση της κρίσης στην Ευρωζώνη όπως αποκάλυψε η κυπριακή τραγωδία μεγεθύνει το δημοκρατικό έλλειμμά της και προικίζει με πολιτικές υπερεξουσίες μη εκλεγμένους τεχνοκράτες. Έτσι, αν δεν σχηματιστεί μια μειοψηφία αρνησικυρίας αρκεί μια συγκυριακή πλειοψηφία δύο τρίτων στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να διακοπεί η έσχατη πηγή χρηματοδότησης των τραπεζών μέσω ELA (Emergency Liquidity Assistance) και συνεπώς να εξαναγκαστεί αυτόματα μια χώρα σε συνθήκες κατάρρευσης και πανικού να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη και να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα. Ο ELA συνεπώς από “αναπνευστήρας” έκτακτης ανάγκης μπορεί σε οριακές καταστάσεις να μεταλλαχθεί σε μηχανισμό “αιφνίδιου θανάτου”. Αυτή η παράμετρος της Ευρωζώνης η οποία σε κανονικές συνθήκες περνούσε απαρατήρητη, εν μέσω κρίσης ισοδυναμεί με κατάχρηση της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ που προβλέπει η ιδρυτική της πράξη, με πολιτική ανωμαλία, επικίνδυνη θεσμική ανισορροπία και εκτροπή. Επιβεβαιώνεται πως το υπάρχον status quo της Ευρωζώνης:
Δίνει νομιμοφανείς δικαιολογίες για τη μη έκδοση ευρωομολόγων ή για την παρεμπόδιση ενός ενεργού ρόλου της ΕΚΤ κατά της ανεργίας με αντι-υφεσιακή νομισματική πολιτική˙ Διευρύνει το χάσμα στο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών μεταξύ Βορρά και Νότου παρά τη μείωση των spreads στο δανεισμό των κρατών˙ Εντείνει τις τάσεις για ευρώ διαφορετικών εθνικών ταχυτήτων και για φυγή τους από χώρες όπου είναι βέβαιο ότι θα υποτιμηθεί σε περίπτωση διαλύσεως της Ευρωζώνης προς χώρες όπου πρόκειται να ανατιμηθεί˙ Τέλος, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει ντε φάκτο την αποχώρηση μιας χώρας από το κοινό νόμισμα.
Η αναθεώρηση του status quo της Ευρωζώνης με πρόταξη των ζητημάτων που σχετίζονται με την ύφεση και την ανεργία γίνεται όρος ύπαρξης για την νομισματική ένωση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών και την έκβαση της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
– Προτίθεται η τρικομματική Κυβέρνηση να αναζητήσει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συμμάχους και συνομιλητές ώστε να κερδίσει έδαφος στην Ευρωζώνη μια ώριμη αναθεωρητική ατζέντα και να πραγματωθεί ένας νέος προωθητικός συμβιβασμός Βορρά – Νότου στη βάση της αμοιβαίας προσαρμογής αφού, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο σχετικά αυξημένο κόστος δανεισμού της Γερμανίας λόγω ευρωομολόγου υπολείπεται κατά πολύ του κόστους των αποτυχημένων προγραμμάτων “διάσωσης” και της προβλεπόμενης μείωσης των εξαγωγών της λόγω ύφεσης στην ευρωζώνη και σκληρού ευρώ στις παγκόσμιες αγορές καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη ανταγωνιστικές υποτιμήσεις άλλων ισχυρών εξαγωγικών χωρών όπως της Ιαπωνίας;

– Προτίθεται, παράλληλα με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά, να παρουσιάσει την ατζέντα επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών συμβάσεων με προτεραιότητα τη σημαντική διαγραφή επίσημου χρέους (OSI) και ενισχυμένα αναπτυξιακά μέτρα σε συνδυασμό με το Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης του οποίου η επεξεργασία έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτριος Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share