Ο σπασμένος κρίκος της νομισματικής πολιτικής και η ανάγκη νέων σχημάτων από την ΕΚΤ για τη δανειοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γιάννη Στουρνάρα
Θέμα: Ο σπασμένος κρίκος της νομισματικής πολιτικής και η ανάγκη νέων σχημάτων από την ΕΚΤ για τη δανειοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Η πρόσφατη μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ δεν αναμένεται να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα στη δανειοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στην παρούσα φάση της κρίσης έχει σπάσει ο κρίκος μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στις χώρες του ευρώ. Στο τραπεζοκεντρικό σύστημα των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απομόχλευση των τραπεζών και οι νέες αυστηρές απαιτήσεις κεφαλαιακής τους επάρκειας έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των δανείων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Η πιστωτική αυτή ασφυξία σε συνδυασμό με την κατάρρευση της ζήτησης σβήνει τις προσδοκίες για επανεκκίνηση των οικονομιών ειδικά των χωρών της περιφέρειας. Τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό με τις διαστάσεις που έχει πάρει η ύφεση. Σ’ αυτή την ασυνήθιστη κατάσταση του σπασμένου μηχανισμού ρευστότητας χρειάζονται ασυνήθιστες απαντήσεις. Έτσι επανεξετάζονται παλαιά εργαλεία ή αναζητούνται νέα (τιτλοποιήσεις νέας γενιάς των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εγγύηση των Κεντρικών Τραπεζών, χαλάρωση των κριτηρίων για φθηνό δανεισμό των τραπεζών από την ΕΚΤ αποκλειστικά για τα δάνεια στις μικρομεσαίες, απευθείας αγορά περιουσιακών στοιχείων τραπεζών από τις Κεντρικές Τράπεζες, υιοθέτηση σχημάτων χρηματοδότησης όπως το funding for lending που εισήγαγε η Τράπεζα της Αγγλίας). Ανάλογα μέτρα αποτελούν ένα μικρό ντε φάκτο βήμα προς την τραπεζική ενοποίηση που αξίζει χιλιάδες φορές περισσότερο απ’ τις γενικόλογες οραματικές προσδοκίες μια τραπεζικής ένωσης(Banking Union) που κρέμεται στον αέρα όπως δείχνουν οι σημερινές δηλώσεις Σόιμπλε.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
-Προτίθεται η Κυβέρνηση να φέρει στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου την ανάγκη εισαγωγής νέων μεθόδων παροχής ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ που αποτελούν το 98% των συνολικών επιχειρήσεων και απασχολούν το 75% των εργαζομένων καθώς το παραδοσιακό μέσο νομισματικής πολιτικής μέσω αυξομειώσεων του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου αναφοράς δεν λειτουργεί με την τροπή που έχει πάρει η κρίση στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ γενικότερα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτριος Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share