Μετατροπή του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ) σε εμπορικό κέντρο

ΕΡΩΤΗΣΗ

25/2/2008

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

ΘΕΜΑ: Μετατροπή του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ) σε εμπορικό κέντρο

Από το 2005 που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε το Νόμο 3342, ο οποίος ρυθμίζει τη μετα-ολυμπιακή χρήση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και αφορά επί της ουσίας στην εμπορική τους χρήση μαίνεται η σύγκρουση του Δήμου Γαλατσίου με τα Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, ή οποία συστήθηκε με στόχο την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι ενστάσεις μας σχετίζονται με δύο σημεία του εν λόγω νόμου. Η μεν πρώτη αφορά σε παράβαση του νόμου, ενώ η δεύτερη σε παράλειψη ρύθμισης του νόμου που έχει οδηγήσει στη διαμάχη ανάμεσα στο Δήμο Γαλατσίου και τα Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ.

Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3342/2005, στους αμιγώς αθλητικούς χώρους των Ολυμπιακών συγκροτημάτων επιτρέπονται περιστασιακά βραχυχρόνιες εμπορικές χρήσεις. Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι η παραχώρηση του αθλητικού κέντρου στην κοινοπραξία Χαραγκιώνη – Sonae Sierra προς εμπορική εκμετάλλευση, έπειτα από διαγωνισμό τον Ιούνιο του 2006, θα έχει διάρκεια 40 χρόνια και μάλιστα δικαίωμα εξαετούς παράτασης. Αναρωτιόμαστε, επομένως κατά πόσο αποτελεί ζήτημα ερμηνείας του νόμου ο όρος «βραχυχρόνιες εμπορικές χρήσεις».

Το δεύτερο και ίσως πιο σημαντικό ερώτημα που εγείρεται αφορά στο γεγονός ότι ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αθλητικών χώρων (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας, Πανθεσσαλικό Στάδιο, Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας, Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή) αναφέρεται ρητά ο συντελεστής δόμησης (10%) που έχει χορηγηθεί, όταν πρόκειται αυτός ο χώρος να φιλοξενήσει και εμπορικές λειτουργίες πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, στο Άρθρο 19 του ν. 3342 που αφορά στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου δε γίνεται καμία τέτοια αναφορά. Αυτό συνεπάγεται μια άκρως δυσμενή μη-ρύθμιση για το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο, η οποία προβλέπει τη δημιουργία αμιγούς εμπορικού κέντρου στο 100% του συντελεστή του.

Ένα τρίτο ζήτημα αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, τα οποία υπογράφει ο ίδιος ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκύπτει ότι ενώ οι προαπαιτούμενες, για την έκδοση οικοδομικής άδειας, περιβαλλοντικές μελέτες δεν τυγχάνουν έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του ΥΠΕΧΩΔΕ παρανόμως υπό αυτή την έννοια εξέδωσε άδεια για εργασίες καθαίρεσης τμημάτων του ΠΑΛΑΙ.

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω συνιστούν ενέργειες που εύλογα γεννούν ερωτηματικά και προκαλούν την αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής καθώς δεν αφήνεται απλά ένα διάπλατο παράθυρο για την εκμετάλλευση και ολοκληρωτική μετάλλαξη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου σε υπερμεγέθες εμπορικό κέντρο τύπου «Mall», αλλά προωθούνται και παραβατικές μεθοδεύσεις που συμβάλουν ακόμα περισσότερο στο νοσηρό κλίμα των τελευταίων μηνών. Η υλοποίηση των σχεδίων της Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και της κοινοπραξίας Χαραγκιώνη – Sonae Sierra πέρα του ότι θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη καταστροφή της φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Ομορφοκκλησιάς – Τουρκοβουνίων που χαίρει ειδικής προστασίας καθώς είναι δασική και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την τοπική αγορά τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο φυσικά και σε επίπεδο θέσεων εργασίας. Επιπλέον, το κυκλοφοριακό της πόλης θα επιβαρυνθεί εξαιρετικά, και μάλιστα σε συνδυασμό με την συρρίκνωση του Άλσους του Βεΐκου ενδέχεται να υποβαθμιστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Γαλατσίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί σε συμπληρωματική ρύθμιση που να
διορθώνει την παράλειψη του Ν. 3342/2005 αναφορικά με το συντελεστή δόμησης;
2) Σκοπεύει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη διάρκεια της μίσθωσης των εν
λόγω εκτάσεων;
3) Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να προβεί σε ενέργειες για τη
διερεύνηση του ρόλου της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών
Κανονισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ αναφορικά με την αδειοδότηση των εργασιών στο
Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου;

FacebookTwitterGoogle+Share