Εξαγορές της RWE στην Ελλάδα;

ΕΡΩΤΗΣΗ

26/2/2008

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

ΘΕΜΑ: Εξαγορές της RWE στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον έγκυρο διεθνή τύπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρίας ενέργειας της Γερμανίας RWE, Jürgen Grossmann, δηλώνει ότι στα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης του ομίλου εντάσσονται εξαγορές και συγχωνεύσεις στη νότιο-ανατολική Ευρώπη και δη σε Ελλάδα, Τουρκία και Ρωσία. Οι δηλώσεις αυτές του Διευθύνοντα Συμβούλου της RWE εγείρουν εύλογα ερωτήματα για το αντικείμενο των επαφών και των συνεννοήσεων στις οποίες προβαίνει η διοίκηση της ΔΕΗ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αν η Κυβέρνηση έχει εξουσιοδοτήσει τη διοίκηση της ΔΕΗ να συνομιλεί και να διαπραγματεύεται σχέδια εξαγορών και συγχωνεύσεων της με τη RWE.

Απάντηση Υπουργείου

FacebookTwitterGoogle+Share