Ελιά και ελιά

Παρεξήγηση. Άλλο Ελιά και άλλο ελιά. Ελιά εννοούμε το “δένδρο” με γερό κορμό, βαθιές ρίζες, πολλούς κλάδους κι όχι βρώσιμες ελίτσες. ‘Αλλωστε η ιταλική Ελιά βασίστηκε στο γερό ιστορικό κορμό του μεταμορφωμένου Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος με το τεράστιο ηθικοπολιτικό κύρος και τις βαθιές κοινωνικές ρίζες.

FacebookTwitterGoogle+Share