Αξιοποιήστε έξυπνα τις φωνές “τρίτων” – μιλήστε πειστικά: 0,15% βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ – μη συμβατικά μέσα ρευστότητας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών: κ. Γιάννη Στουρνάρα

Θέμα: Αξιοποιήστε έξυπνα τις φωνές “τρίτων” – μιλήστε πειστικά: 0,15% βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ – μη συμβατικά μέσα ρευστότητας

Η ελληνική πλευρά -στερημένη από ένα πειστικό, μετρήσιμο εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης- αδυνατεί να αξιοποιήσει έξυπνα προς όφελος μιας εθνικής διαπραγματευτικής τακτικής μια σειρά παρεμβάσεων σημαντικών τρίτων παραγόντων -χωρών, διεθνών οργανισμών, προσωπικοτήτων και ομάδων επιρροής. Παρεμβάσεων, που αναδεικνύουν εξ’ αντικειμένου την επείγουσα ανάγκη αμοιβαιότητας πλεονασματικών – ελλειμματικών χωρών στην Ευρωζώνη, όπως:
• μείωση πάνω από το μισό του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ καθώς συρρικνώνεται πληθωρισμός με παράλληλη υιοθέτηση μη συμβατικών μορφών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφού εν μέσω κρίσης, δε λειτουργεί στην πραγματική οικονομία ο μηχανισμός μεταβίβασης της νομισματικής πολιτικής
• δραστική αύξηση της εγχώριας ζήτησης στις χώρες με υπερβολικό πλεόνασμα (Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία) προς όφελος κατά το δυνατόν των χωρών της περιφέρειας
• υποτίμηση του ευρώ καθώς η σημερινή ισοτιμία ευνοεί το Βορρά και πλήττει καίρια την ανταγωνιστικότητα των χωρών του Νότου
• “κούρεμα” του ελληνικού χρέους, μείωση του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησής του εναπομείναντος, σταδιακή μετατροπή σημαντικού μέρους του σε εσωτερικό
Η Κυβέρνηση -αντί να αυτοπαγιδεύεται σε ψευδεπίγραφες εικόνες και σπασμωδικές “διαπραγματεύσεις”- πρέπει να μεταδώσει στην κοινή γνώμη, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των εταίρων της Ευρωζώνης τη δραματική αίσθηση του επείγοντος λόγω του διπλού “πλην 30%” -ανεργίας, ΑΕΠ- και να πει όλη την αλήθεια: Η καλή τουριστική χρονιά και η πρόσφατη ανατιμητική κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο γύρω από ελάχιστες μετοχές δεν αντισταθμίζουν την ανεπανόρθωτη βλάβη στον παραγωγικό ιστό της χώρας· το ενδεχόμενο πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμο όταν ο “πάτος” της οικονομίας κινείται καθοδικά· η συγκεκριμένη “εσωτερική υποτίμηση” δεν αυξάνει τις εξαγωγές, οδηγεί σε γενική κατάρρευση αξιών, κρατά αμετάβλητο το λόγο κατανάλωσης προς ΑΕΠ, τροφοδοτεί το αποπληθωριστικό σπιράλ ύφεσης – ανεργίας – χρέους. Η διεθνής αυτή καμπάνια της χώρας μας δεν πρέπει να την οδηγήσει σε λανθασμένες στοιχίσεις και να την εμπλέξει σε άλλους ανταγωνισμούς συμφερόντων όπως ΗΠΑ – Γερμανίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
– Θα εκφράσει άμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη για μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ στο 0,15% με παράλληλη θέσπιση μη συμβατικών μηχανισμών μεταβίβασης της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία ειδικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τιτλοποιήσεις νέας γενιάς των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εγγύηση των Κεντρικών Τραπεζών, χαλάρωση των κριτηρίων για φθηνό δανεισμό των τραπεζών από την ΕΚΤ αποκλειστικά για τα δάνεια στις ΜμΕ, απευθείας αγορά περιουσιακών στοιχείων τραπεζών από τις Κεντρικές Τράπεζες, υιοθέτηση σχημάτων χρηματοδότησης όπως το funding for lending που εισήγαγε η Τράπεζα της Αγγλίας)
-Θα παρουσιάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στους εταίρους – κυβερνήσεις, κόμματα, κοινοβούλια, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς – μια ρεαλιστική εικόνα ανά κλάδο της οικονομίας ώστε μ’ ένα τουλάχιστον πρόπλασμα Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης να διεκδικήσει ουσιαστική στήριξη και δραστική απομείωση του χρέους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτριος Ανδρουλάκης

FacebookTwitterGoogle+Share