Πρόταση νόμου για την πρόληψη ζητημάτων ηθικού κινδύνου και σύγκρουσης συμφερόντων

Η πρόταση νόμου που παρενέβαλε σήμερα στη συζήτηση για το νέο προϋπολογισμό στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ο Μίμης Ανδρουλάκης προς όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες.

Πρόταση Νόμου

Προς τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες ΝΔ/ ΣΥ.ΡΙΖ.Α/ ΠΑΣΟΚ/ Αν.Ελ./ΔΗΜ.ΑΡ/ Κ.Κ.Ε

Αιτιολογική Έκθεση
Επί της αρχής

Η παρούσα πρόταση νόμου αποσκοπεί στην πρόληψη ζητημάτων ηθικού κινδύνου και σύγκρουσης συμφερόντων, την ενίσχυση του κύρους των προσώπων τα οποία από θέση πολιτικής ευθύνης εκπροσωπούν την ελληνική πλευρά στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και την θωράκιση της ακεραιότητας της διαπραγματευτικής ομάδας από αθέμιτες, ακούσιες ή εκούσιες, επιρροές.

Πρόταση Νόμου
Άρθρο 1

Αποκλείονται για πέντε χρόνια από την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σε άλλες κορυφαίες θεσμικές θέσεις σε υπερεθνικούς οργανισμούς τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν την ελληνική πλευρά από θέση πολιτικής ευθύνης, αιρετός ή διορισμένος, στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα των δανειστών της χώρας.

FacebookTwitterGoogle+Share