Στον αέρα η “Αριστεία”;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας: κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Θέμα: Στον αέρα η “Αριστεία”;

Η ερευνητική Δράση «Αριστεία ΙΙ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», προϋπολογίστηκε το 2012 στα 60εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους με σκοπό την προώθηση των καινοτόμων ερευνητικών προσπαθειών των ελληνικών πανεπιστημίων. Με την επιλογή των έργων τον Ιανουάριο του 2014 η χρηματοδότηση περιορίστηκε αιφνιδιαστικά στα 22,9εκ. ευρώ και ο χρόνος παράδοσης σε 18 μήνες από 30 που προβλεπόταν. Οι ερευνητές έκαναν τις αναγκαίες προσαρμογές στους προϋπολογισμούς των έργων και στα χρονοδιαγράμματα αλλά την προηγούμενη βδομάδα ανακοινώθηκε νέα περικοπή της χρηματοδότησης κατά 23% με αποτέλεσμα οι ερευνητικές ομάδες να βρίσκονται εκτεθειμένες απέναντι στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει και ν’ αποθαρρύνονται οι καινοτόμοι ερευνητές που συμμετέχουν σε αυτά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
-Έχει αξιολογηθεί πως οι συνεχείς περικοπές των ερευνητικών προϋπολογισμών θα επηρεάσουν τα παραδοτέα έργα;

-Πως θα καλυφθούν οι ερευνητικές ομάδες έναντι των υποχρεώσεων που συνεπάγονται οι συμβάσεις που έχουν συνάψει;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτριος Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργού

FacebookTwitterGoogle+Share