Δυσμενείς εξελίξεις για τις καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Γ. Αλογοσκούφη

ΘΕΜΑ: Δυσμενείς εξελίξεις για τις καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις

Το 2007 υπήρξε σε παγκόσμιο επίπεδο μια πολύ καλή χρονιά για τις ξένες επενδύσεις. Ωστόσο, η Ελλάδα όχι μόνο δεν ωφελήθηκε καθόλου από αυτή τη θετική, διεθνή συγκυρία παρά τα γενναιόδωρα μέτρα της Κυβέρνησης προς το κεφάλαιο, αλλά χειροτέρευσε σημαντικά τη θέση της.

Συγκεκριμένα, με βάσει τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης του ΟΗΕ για το Εμπόριο (UNCTAD) οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων μειώθηκαν κατά 64%, ενώ οι εκροές των άμεσων ξένων επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με το 2006.

Στην πραγματικότητα, επιδεινώθηκαν όλα τα διαρθρωτικά εμπόδια στην προσέλευση νέων άμεσων ξένων επενδύσεων και διαψεύστηκαν στο σύνολό τους οι προσδοκίες της κυβερνητικής πολιτικής.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει η Κυβέρνηση για να ανατραπεί αυτή η δυσμενής εξέλιξη;

FacebookTwitterGoogle+Share