Επίσχεση εργασίας στα Κέντρα Πρόληψης των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλο και τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Λ. Αβραμόπουλο.

ΘΕΜΑ: Επίσχεση εργασίας στα Κέντρα Πρόληψης των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού

Οι δομές της εθνικής πολιτικής για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών συνεχώς απαξιώνονται. Τα Κέντρα Πρόληψης των Δήμων που έχουν στόχο τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων απειλούνται με αναστολή των λειτουργιών τους εξαιτίας της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Υπουργείου Υγείας τόσο απέναντι τους όσο και απέναντι στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έλλειμμα χρηματοδότησης των εν λόγω δομών από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΑΝΑ ξεπερνάει τα 12 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και το επιστημονικό προσωπικό να παραμένουν εδώ και μήνες απλήρωτοι και να μην καταβάλλονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Η δε μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το τελειωτικό πλήγμα καθώς το τελευταίο αρνείται να καταβάλλει τη χρηματοδότηση που του αναλογεί αν πρώτα δεν καταβληθούν τα χρέη του Υπουργείου Υγείας.

Ερωτούνται οι κκ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να παρέχετε επαρκή χρηματοδότηση στα Κέντρα Πρόληψης ώστε να μην εξαρτάται η λειτουργία τους από άλλους παράγοντες εκτός από την αναγκαιότητά τους;

2) Διατίθεται η Κυβέρνηση να παρέμβει σε αυτή τη διένεξη των Υπουργείων ώστε να μην πλήττεται άλλο ο θεσμός της πρόληψης κατά των ναρκωτικών.

Απάντηση: kentra-prolipsis

FacebookTwitterGoogle+Share