Πρωτοβουλία για σύσταση ευρωπαϊκού οργάνου για τη διάσωση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε πάνω από ένα κράτη – μέλη της ΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Γ. Αλογοσκούφη

Θέμα: Πρωτοβουλία για σύσταση ευρωπαϊκού οργάνου για τη διάσωση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε πάνω από ένα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Η έλευση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες δεν είναι άτρωτες και απαιτεί εκ μέρους μας την αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης. Υπάρχουν λόγοι να φοβόμαστε ότι από ορισμένες πλευρές η κατάσταση στην Ευρώπη μπορεί να αποδειχτεί σε βάθος χρόνου χειρότερη και από αυτήν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες έχουν και αυτές υψηλό δείχτη μόχλευσης και πολυεθνικό χαρακτήρα. Αυτό, όμως, συνεπάγεται ότι το μέγεθός τους είναι τεράστιο σε σχέση με τις δυνατότητες των εθνικών οικονομιών που τις στηρίζουν. Επιπλέον, ότι είναι πολύ δύσκολο να εποπτευθούν επειδή οι θυγατρικές τους δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ και αποτελούν ξεχωριστή νομική οντότητα με ξεχωριστούς ισολογισμούς.

Ανησυχία προκαλεί, επομένως, το ότι καταρχήν δε μπορούμε να γνωρίζουμε την έκταση της κρίσης αλλά και ότι σε θεσμικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σε θέση να παρέχει ρευστότητα στην αγορά αλλά όχι και αρμοδιότητες «διάσωσης»- ανασυγκρότησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε σύσταση οργάνου που θα αναλάβει τη «διάσωση» – ανασυγκρότηση του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσα στην κρίση είτε στα πλαίσια της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είτε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ωστόσο, η «διάσωση» αυτή θα πρέπει να γίνει υπό προϋποθέσεις και σίγουρα όχι εις βάρος των φορολογούμενων πολιτών όπως επιχειρείται να γίνει στις ΗΠΑ, αλλά να βασίζεται στην έκδοση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών εργαλείων που δε θα ανακυκλώνουν τον κίνδυνο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η Κυβέρνηση να θέσει υπό συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σύσταση ενός ανάλογου θεσμού που θα αναλάβει την υπό προϋποθέσεις «διάσωση» των τραπεζών ευρωπαϊκών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σε πάνω από ένα κράτη – μέλη της ΕΕ.

FacebookTwitterGoogle+Share