Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Γ. Αλογοσκούφη Θέμα: Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό, μείωση της ζήτησης και συγχρόνως αύξησης του κόστους λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών καταφέροντας ισχυρή συμπίεση στην κερδοφορία και απειλώντας τη […]

Λήψη μέτρων για άμεση ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Γ. Αλογοσκούφη Θέμα: Λήψη μέτρων για άμεση ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Το πρόγραμμα εγγύησης δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) σαν ιδέα είναι θετική και χρήσιμη εν μέσω παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ωστόσο, λειτουργεί με ασφυκτικά γραφειοκρατικό πλαίσιο που […]

Ενίσχυση της κοινοπρακτικής ανάληψης δημοσίων έργων και υπηρεσιών για στήριξη των ΜΜΕ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Γ. Αλογοσκούφη Θέμα: Ενίσχυση της κοινοπρακτικής ανάληψης δημοσίων έργων και υπηρεσιών για στήριξη των ΜΜΕ Το ΠΑΣΟΚ προτείνει στο πρόγραμμά του την ενίσχυση της κοινοπρακτικής ανάληψης δημοσίων έργων και υπηρεσιών από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και τη συλλογική συμμετοχή τους στις κρατικές προμήθειες. Η περίοδος […]