Μια μικρή “φυγή”

Κάθε καλοκαίρι σας αποχαιρετούσα προαναγγέλλοντας το επόμενο βιβλίο. Πέρυσι σας έγραψα το “Yβρις / Νέμεσις στην Αθήνα”, δηλαδή το θέμα της “Έβδομης Αίσθησης”. Όταν ήμουν νέος όλα τα βιβλία μου είχαν μόττο την ευαγγελική ρήση “Είπα και ελάλησα, αμαρτίαν ουκ έχω”. Την χρησιμοποιούσε ο Μάρξ για να προειδοποιήσει τους κομμουνιστές και σοσιαλιστές του μέλλοντος να […]